Posted by: mozillafiredog | กุมภาพันธ์ 24, 2010

ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ(หนู)

ประวัติ ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ(หนู)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สองวันก่อนหน้าที่จะร่วมมือกับกองทัพบก เพื่อดำเนินการส่งโทรทัศน์สีตามมติและนโยบายของคณะกรรมการควบคุมวิทยุและ โทรทัศน์กองทัพบก ในสมัยที่ จอมพล ประภาส จารุเสถียรดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เริ่มทำการทดลองออกอากาศโทรทัศน์สี โดยใช้มาตรฐานการออกอากาศ CCIR 625 เส้น ในระบบ PAL เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ด้วยการ ถ่ายทอดสด การประกวดนางสาวไทย ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวชิราวุธานุ สรณ์ จากพระราชวังสราญรมย์ โดยใช้ชื่อว่า “สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7”

จากนั้น จึงได้เปิดสถานีออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ทำสัญญา มอบ เครื่องส่งโทรทัศน์สี กำลังออกอากาศ 500 วัตต์ ให้แก่กองทัพบก พร้อมทั้ง ทำสัญญาเช่า เพื่อดำเนินการบริหาร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ในช่วงแรกของการก่อตั้ง ได้ใช้ห้องส่งร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ชั่วคราวก่อน ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ก็นำไปติดตั้งในรถเมล์ จำนวน 3 คัน โดยรื้อที่นั่งออกทั้งหมด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้ย้ายเข้าไปยัง อาคารที่ทำการถาวร บริเวณด้านหลัง สถานีขนส่งสาย เหนือ (หมอชิต) แห่งเก่า (ปัจจุบันคืออาคารศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส และลานจอดรถของสถานีสวนจตุจักร) และด้านข้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบีทีเอส ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2521 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมปาลาปา ของอินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอดสัญญาณ จากกรุงเทพมหานคร ไปสู่ สถานีเครือข่ายของทุกภูมิภาค เป็นสถานีแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้เช่าสัญญาณดาวเทียมนานาชาติ (อินเทลแซท) ถ่ายทอดเหตุการณ์จากทั่วโลกมายังไทย

ในเวลาใกล้เคียงกัน ก็ได้ริเริ่ม การใช้รถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม ใช้ย่านความถี่สูง (เคยู-แบนด์) และ รถถ่ายทอดนอกสถานที่ (โอ.บี.) ใช้ย่านความถี่ ซี-แบนด์ ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายชั่วคราว ถ่ายทอดสด งานประเพณีที่น่าสนใจ กีฬานัดสำคัญ และ เหตุการณ์ในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำการออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึงเวลา 02:00 น. ในวันรุ่งขึ้น แต่อนึ่งในปี พ.ศ. 2545 สถานีได้แพร่ภาพออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในไม่นาน จนกระทั่งทางสถานีฯ พร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล ในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการที่จะลดการใช้และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปกป้องเศรษฐกิจของชาติ ทำให้ในปีเดียวกัน ทางสถานีฯต้องยกเลิกการแพร่ภาพการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยทันที และเปิดปิดสถานีฯ ในเวลากำหนดตามปกติดั่งเช่นเดิม ตลอดมา

มีข้อความอยู่บทหนึ่ง เขียนไว้ว่า

Cquote1.svg

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน ช่อง 7 สี ขอยุติการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และจะเสนอรายการต่างๆตามปกติตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไป

Cquote2.svg

การ ออกอากาศก่อนเปิดสถานีและหลังปิดสถานี

ภาพทดสอบ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อ 16 กันยายน 2552

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 4.35 น. ซึ่งเริ่มต้นด้วยรายการควอนตั้ม เทเลวิชั่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา แนะนำสินค้า ออกอากาศเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบ 30 นาที ทางสถานีจะเปิดเพลงบรรเลงพร้อมกับตราสัญลักษณ์ของสถานี โดยมีชื่อสถานี คือ “สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” กำกับตามแนวโค้งอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที หลังจากนั้น จะเปลี่ยนจากตราสัญลักษณ์ของสถานี เป็นตราสัญลักษณ์ของกองทัพบก และเปลี่ยนเป็นเพลงบรรเลงมาร์ชกองทัพบก แต่ยังคงมีชื่อสถานีกำกับตามแนวโค้งอยู่ด้านล่าง และพื้นหลังยังคงเดิม จากนั้นจะเริ่มออกอากาศรายการข่าวเช้า 7 สี ต่อด้วย เช้านี้ที่หมอชิต สำหรับรายการควอนตั้ม เทเลวิชั่น ได้ไปออกอากาศอีก 30 นาที ทุกคืน เวลาประมาณ 2.00 น. และเมื่อครบ 30 นาที ออกอากาศเป็นหน้าจอ ราตรีสวัสดิ์ เป็นเวลา 8 วินาที และออกอากาศเพลงสรรเสริญพระบารมี (เพลงบรรเลง) เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ช่อง 7 ออกอากาศเป็นหน้าจอดำ เป็นเวลา 15 วินาที และภาพทดสอบ พีเอ็ม 5544 ได้เริ่มออกอากาศ (ไม่มีเสียง) กว่าภาพจะซ่า ช่อง 7 สีในแต่ละจังหวัดลืมปิดสถานีถึงขั้นทดสอบภาพเป็นเวลานานกระทั่งเปิดสถานี ของกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้

ต่อมาเวลา 4.00 น. จะมีเสียงเพลงออกอากาศบนภาพทดสอบ ซึ่งเป็นเพลงประกอบละคร เพลงลูกทุ่ง และเพลงสมัยใหม่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ในบางวัน ทางสถานีเปิดเพลงบรรเลง (ดนตรี) อย่างเดี่ยว ซึ่งบรรเลงโดยการผิวปาก ซึ่งเพลงบรรเลงทั้งหมดได้นำจากประเทศสวีเดน.

บางครั้ง ช่อง 7 ออกอากาศ rerun ละคร ตั้งแต่เวลา 4.00 น. เหตุการณ์นี้นานๆ จะเกิดขึ้น. ในหนึ่งครั้งจะมีการออกอากาศละครทั้งหมด 2-4 วัน.

ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่น การสิ้นพระชนม์สมเด็จพระพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ ทำให้ทางสถานีฯ จึงยุติการออกอากาศในเวลา 23.50 น. และ 1.30 น.ซึ่ง นานๆ ทีมีครั้งหนึ่งที่ยุติในการออกอากาศเร็วก่อนกำหนด. การปิดสถานีก่อนเที่ยงคืนของช่อง 7 ได้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2525

ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2532 ช่อง 7 สนองมาตรการประหยัดไฟของรัฐบาล โดยปิดสถานีและหยุดออกอากาศตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. (ในช่วงเย็น)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2534 ช่อง 7 เปิดสถานีในเวลา 8.00 น. – 10.00 น. (ในภาคกลางวัน)

การเปิดสถานี

เมื่อถึงเวลา 04.35 น. สิ้นสุดเริ่มออกอากาศรายการควอนตัมเทเลวิชั่น เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น เวลา 05.00 น. ทางสถานีจะเปิดเพลงบรรเลงพร้อมกับตราสัญลักษณ์ของสถานี โดยมีชื่อสถานี คือ “สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” กำกับตามแนวโค้งอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที หลังจากนั้น จะเปลี่ยนจากตราสัญลักษณ์ของสถานี เป็นตราสัญลักษณ์ของกองทัพบก และเปลี่ยนเป็นเพลงบรรเลงมาร์ชกองทัพบก แต่ยังคงมีชื่อสถานีกำกับตามแนวโค้งอยู่ด้านล่าง และพื้นหลังยังคงเดิม จากนั้นจะเริ่มออกอากาศรายการข่าวเช้า 7 สี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ในบางครั้งจะมีนาฬิกาในขั้นตอนการเปิดสถานีเวลา 05.00 และ 05.15 โดยจะมีพื้นหลังสีดำ

ปิดสถานี

เมื่อรายการสุดท้ายจบลง คือรายการควอนตั้ม เทเลวิชั่น เริ่มออกอากาศเป็นหน้าจอ ราตรีสวัสดิ์ เป็นเวลา 8 วินาที และออกอากาศเพลงสรรเสริญพระบารมี (เพลงบรรเลง) เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ช่อง 7 ออกอากาศเป็นหน้าจอดำ เป็นเวลา 5 วินาที และเริ่มภาพทดสอบ

เวลา เปิดปิดสถานี

 • ปี 2510 – 2518 (ปีที่เริ่มออกอากาศ) เปิดสถานีเวลา 16:30 น. ปิดสถานีเวลา 22:30 น.
 • ปี 2518 – 2523 เปิดสถานีเวลา 13:00 น. และปิดสถานีเวลา 23:30 น.
 • ปี 2523 – 2524 เปิดสถานีเวลา 14.00-18.30 น. และรอบค่ำเวลา 20.00-01.00 น. และเริ่มปิดสถานีช่วงเย็น เวลา 18.30 – 20.00 น. ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ปี 2524 – 2529 วันจันทร์-ศุกร์ เปิดสถานีเวลา 16.00 – 18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 08.00 – 18.30 น. และทุกวัน เวลา 20.00 – 24.00 น. แต่ยังคงปิดสถานีช่วงเย็นเหมือนเดิม
 • ปี 2529 – 2532 วันจันทร์-ศุกร์ เปิดสถานีเวลา 16.00 – 18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 08.00 – 18.30 น. และทุกวัน เวลา 19.30 – 00.30 น. โดยไม่ปิดสถานีช่วงเย็น และได้นำเสนอละครรีรัน และนำเสนอข่าวภาคค่ำของสถานีมาออกอากาศ
 • มกราคม 2532 เปิดช่วงเวลา 18.30 – 19.30 น. ของทุกวัน เสนอรายการสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กลางปี 2532 วันธรรมดาเปิดสถานีเวลา 14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และการปิดสถานียังเป็นเวลาเดิม
 • ตุลาคม 2532 – ธันวาคม 2533 เปิดสถานีเวลา 09.15 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากได้เพิ่มเวลาสำหรับการรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มกราคม 2534 วันธรรมดาเปิดสถานีเวลาเดิม วันเสาร์-อาทิตย์เปิดสถานีเวลา 06.30 น. แต่ขยายเวลาปิดสถานีเวลา 02.00 น.ทุกวัน
 • พฤศจิกายน 2534 – 2537 เปิดสถานีเวลา 05:30 น. ปิดสถานีเวลาเดิมทุกวัน ตามนโยบายเปิดสถานี 24 ชั่วโมง ในสมัยรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน
 • ปี 2537 – 2540 เปิดสถานีเวลา 05:30 น. ปิดสถานีเวลา 02.00 น. (บางวันอาจปิดสถานีเวลา 02.15 น.)
 • ปี 2540 – 2542 เปิดสถานีเวลา 05:00 น. ปิดสถานีเวลา 02:00 น. (บางวันอาจปิดสถานีเวลา 02.30 น.-03.00 น.)
 • ปี 2542 – 2545 เปิดสถานีเวลา 05:00 น. ปิดสถานีเวลา 02:30 น.
 • ปี 2545 – 2547 ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
 • ปี 2548 – 2550 เปิดสถานีเวลา 05:00 น. ปิดสถานีเวลา 02:30 น.
 • ปี 2550 – 2552 เปิดสถานีเวลา 04:35 น. ปิดสถานีเวลา 02:30 น.
 • ปี 2552 – ปัจจุบัน เปิดสถานีเวลา 04:35 น. ปิดสถานีเวลา 03:30 น.

หมายเหตุ…วันเสาร์บางสัปดาห์อาจปิดสถานีเวลา 02:15 น. ขึ้นอยู่กับความยาวภาพยนตร์ของบิ๊กซีนีม่าที่ออกอากาศในสัปดาห์นั้นๆ)

ภาพ ทดสอบ

 • ปี 2510 – 2531 ภาพทดสอบจอสีฟ้า ภาพทดสอบแรกของสถานีฯ
 • ปี 2531 – 2537 ภาพทดสอบ FuBK
 • ปี 2538 – ปัจจุบัน ภาพทดสอบ พีเอ็ม 5544 ภาพทดสอบของสถานีฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายการ โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง

[แก้] รายการ ประเภทข่าว

ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถือกำเนิดขึ้น พร้อมกับการเปิดดำเนินงานของสถานีฯ มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทางวิทยุโทรทัศน์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน อย่างรวดเร็ว ฉับไว และเที่ยงตรง

ปัจจุบัน รายการข่าว ของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นำเสนอข่าวสาร แบบ เกาะติดสถานการณ์ ตลอดทั้งวัน ทางรายการ ข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคค่ำ รวมถึง ข่าวเด็ด 7 สี และ เด็ดข่าวดึก ซึ่งได้ทำหน้าที่กระจก ที่สะท้อนวิถีชิวิต และสภาพปัญหา ของประชาชน ในทั่วทุกภาคของประเทศ ผ่านรายงานข่าวต่างๆ เช่น ข่าวช่วยชาวบ้าน สกู๊ปชีวิต ด้วยลำแข้ง รายงานของ นายคำรณ หว่างหวังศรี ตลอดรวมถึง สะเก็ดข่าว และ ภาพกีฬามันมันส์ ซึ่งล้วนแต่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้ชม

ตลอดระยะเวลา เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ได้เก็บรักษา และรวบรวม แฟ้มข่าวในประเทศ และ แฟ้มภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ข่าวในประเทศ อันมีคุณค่า ไว้เป็นจำนวนมาก มีระบบการจัดเก็บที่รัดกุม จนมีการก่อตั้ง ศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์ ของสถานีฯ ขึ้น เพื่อให้บริการ แฟ้มข่าว และ แฟ้มภาพข่าว ดังกล่าว แก่ สถานีโทรทัศน์ และ สำนักข่าวต่างประเทศ

รายการ ประเภทละคร

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถือเป็นผู้นำของการนำเสนอรายการละครโทรทัศน์ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอละครพื้นบ้านในช่วง เช้าวันสุดสัปดาห์ จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงมาเป็น การนำบทประพันธ์ของนักเขียนชื่อดัง ตลอดจนบทละครที่เขียนขึ้นใหม่ มาสร้างเป็นละคร เพื่อนำเสนอในช่วงเวลาไพร์มไทม์ 20.30 น. และช่วงเย็นประมาณ 18.30 น. ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรายการประเภทที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุด และสร้างรายได้แก่สถานีฯ มากที่สุดด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: